Sales Advisory Board


Det finns två nivåer av deltagande i Säljhuset; Medlemmar i Säljhuset får ta del av intressanta och säljutvecklande aktiviteter, seminarier och workshops. Medlemskap är öppet för alla företag och gäller ett år i taget. Kostnaden för medlemskap är 3 500 kr per år.

Hyresgäster i Säljhuset är, förutom medlemmar enligt ovan, även deltagare i Säljhusets Sales Advisory Board (SAB) - en  grupp med representanter från olika företag som träffas en gång per månad i Säljhuset. Syftet med SAB är att hjälpa varandra att utveckla respektive företags affärer och processer. SAB fungerar därför som bollplank och skuggstyrelse där deltagarna har förbundit sig till full sekretess,